Pasek
default_mobilelogo

W ramach wsparcia uczestnicy objęci zostaną doradztwem w ramach którego będą mogli ośreslić swoją ścieżkę kariery i ścieżkę wyjścia z ubustwa! 

Doradca pomoże w przygotowaniu Indywidualnej Ścieżki Rozowju, która pozwoli uczestnikowi na jasne określenie swoich celów zawodowych w sposób zwięzły i czytelny. Wsparcie ma na celu opracowanie portfolio, identyfikację potrzeb i potencjału uczestnika oraz opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozowju na podstawie, której będą określane zakresy szkoleń zawodowych. Wsparcie ma charakter indywidualny. Doradztwo  jest obowiązkową formą wsparcia dla każdego uczestnika projektu. Uczestnicy mogą również skorzystać z pomocy doradcy obywatelskiego, psychologa oraz pomocy prawnej.