Pasek
default_mobilelogo

Staż zawodowy

Staż zawodowy przysługuje 20 uczestnikom projektu!

Miejsce stażu zostanie dobrane adekwatnie do potrzeb uczestników określonych w IŚR oraz uwzględnieniem kryteriów jakości wiarygodności pracodawcy. Staże będą realizowane w zawodach, w których uczestnicy odbędą szkolenia w ramach projektu. W ramach wsparcia uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe, zwrot za badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdów.