Pasek
default_mobilelogo

tSzkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowe

Wszystkie szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu i zdiagnozowanymi potrzebami właściwego rynku pracy. Szkolenia będą prowadziły do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach oczekiwanych przez pracodawców, z rejonów których pochodzą uczestnicy lub w których planują podjąć zatrudnienie (w oparciu o dane dot. zawodów deficytowych). Zakres szkoleń zostanie ustalony w Indywidualnym Planie Działania. Szkolenia zakończone będą egzaminem wewnętrznym i/lub zewnętrznym. W ramach wsparcia uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu i/ lub opieki nad osobą zależną.

Dodatkowy każdy uczetnik projektu weźmie udział w szkoleniu - treming ekonomiczny oraz szkoleniu - trening społeczny.